WORKSHOP

Ostoppbar

Vi bor i en underbar stad. Tyvärr är Stockholm inte alltid en säker plats. 1 av 4 kvinnor utsätts för fysiska övergrepp under sin livstid.